Communicatieplan (3C) 1.0

Inleiding

Communicatie binnen Swart Installatietechniek bv  is van groot belang, zowel voor de eigen organisatie als naar belangstellenden en belanghebbenden. Deze communicatie vindt op diverse manieren,  zowel formeel als informeel met medewerkers en derden, plaats. Daarbij passeert een groot aantal onderwerpen de revue.

Door middel van gerichte communicatie wordt een aantal doelen nagestreefd:

 • Vergroten van bewustzijn, betrokkenheid en inzicht  bij medewerkers en derden ten aanzien van milieubewust handelen en de eigen rol daarin  (bijv. met betrekking tot CO2-uitstoot)
 • Transparantie vergroten met betrekking tot de  “geleverde” prestaties
 • Informeren van belangstellenden en stakeholders (belanghebbenden)
 • Initiëren en stimuleren van initiatieven om te komen tot reductie van energieverbruik en uitstoot van CO2


Doelgroepen

Communicatie is niet alleen gericht op de eigen organisatie maar (juist) ook “naar buiten”; daarbij zijn diverse doelgroepen te onderscheiden binnen Swart Installatietechniek bv

Interne belanghebbenden

 • Eigen werknemers
 • Aandeelhouders

 

Externe belanghebbenden

 • Opdrachtgevers en bedrijven in de bouwkolom, zoals
  –   Bouwmanagers
  –   Architecten
  –   Adviseurs
  –   Bouwbedrijven
  –   Collega bedrijven
  –   Onderaannemers
  –   Leveranciers en fabrikanten
  –   Scholen


Communicatiemiddelen

De communicatiedoelstellingen worden binnen Swart Installatietechniek bv op diverse manieren gerealiseerd.Daarbij worden verschillende middelen gepland en ongepland ingezet.

 • Website
 • Managementoverleg
 • Toolbox
 • Personeelsbijeenkomst
 • Informatieboekje