Factsheet CO2 footprint (3C1) v1.0

Beleid:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO: People – Planet – Prosperity) speelt een  steeds belangrijkere rol binnen de bedrijfsvoering van Swart Installatietechniek bv. Wij zijn ons al langer bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de eindigheid aan de voorraad fossiele brandstoffen en het gebruik daarvan.

Dit betekent dat we een proactief milieu beleid moeten voeren en datgene moeten gaan doen om te komen tot reductie van onze CO2 emissies. Daarom hebben we  doelstellingen geformuleerd op basis van onze CO2 footprint over 2012  die leiden tot concrete acties en maatregelen die wij integreren in onze bedrijfsvoering. Op die manier wil Swart Installatietechniek bv zelf direct bijdragen aan de reductie van het verbruik van fossiele brandstoffen, de uitstoot van CO2 emissies, het vergroten van de toepassing van alternatieve brandstoffen en groene stroom.

De voortgang van deze doelstellingen wordt jaarlijks bepaald om waar nodig maatregelen te nemen die tot de verwezenlijking van de doelstellingen moeten leiden. 

Onze doelstellingen:
Algemeen: het vergroten, waar mogelijk,  van de toepassing van alternatieve brandstoffen en groene stroom

Reductiedoelstellingen (t.o.v. 2012 , te behalen in een periode van 3 jaar):

Algemeen: Een reductie van 2 % op de totale CO2 uitstoot.

Scope 1:
Een reductie van 10 % op de CO2 uitstoot per gereden kilometer (gr/ km).
Een reductie van  10%  op de CO2 uitstoot per m3 gebouwinhoud in gebruik (kg /m3)

Scope 2:
Een reductie van  5  % op het elektriciteitsverbruik per m2 kantoorvloer in gebruik (kWh/m2)

Onze resultaten

De CO2 footprint hebben we bepaald  over 2011 en 2012: Ten opzichte van 2011 is de totale CO2 Footprint over 2012 ruim 10% lager uitgekomen. 
Een belangrijke factor daarin is de uitstoot ten gevolge van het dieselverbruik.

Onze reductiedoelstellingen zijn geformuleerd ten opzichte van het referentiejaar 2012.  
De  maatregelen om deze doelstellingen te behalen, zullen in de loop van 2013 ingezet of gerealiseerd zijn. De eerste effecten en resultaten daarvan op onze CO2 footprint zullen halverwege 2013 meetbaar zijn.

Trend CO2 Footprint Swart

CO2 Footprint 2013 Swart

(laatste update: 06-05-2014)