Memo Duurzaamheidsinitiatieven (3D)

Inleiding

Vanuit onze duurzaamheidgedachte en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn wij bezig met diverse initiatieven die er toe moeten bijdragen dat doelstellingen met betrekking tot reductie van energieverbruik, uitstoot van broeikasgassen en verminderen van milieubelasting, ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.
Swart Installatietechniek bv is op verschillende manieren betrokken bij initiatieven die bij opdrachtgevers, leveranciers en partners zijn ingezet of worden ontwikkeld.  Onderstaand een opsomming van de huidige initiatieven.

  1. Logistiek rondom de levering van installatie onderdelen en materialen
    Samen met onze belangrijkste leverancier van installatieonderdelen wordt gezocht naar manieren om deze materialen in voldoende mate, tijdig en op zo efficiënt mogelijke wijze te kunnen leveren.Met Rexel is daarom de afspraak gemaakt en het initiatief opgestart dat bestelde installatie-onderdelen zoveel mogelijk  ’s nachts worden aangeleverd bij het pand aan de Rigakade. Op deze wijze wordt voorkomen dat leveringen in de spits plaatsvinden, met als resultaat minder vertragingen en verlaging van het brandstofverbruik bij het transportbedrijf. Dit komt ook onze eigen efficiëntie ten goede, doordat er voldoende materialen voorradig zijn bij begin van de dag en er niet tussentijds naar de zaak moet worden gereden om ontbrekende componenten op te halen.Met onze opdrachtgever Liander wordt gewerkt aan het zoveel mogelijk gecombineerd aanleveren van materialen op de locaties waar deze moeten worden toegepast/ aangesloten. Door het combineren van leveringen wordt het brandstofverbruik bij de leverancier teruggebracht. Het rechtstreeks aanleveren van de materialen op locatie heeft als voordeel dat de werkzaamheden efficiënter kunnen worden uitgevoerd en er geen onnodige ritten naar het magazijn worden gemaakt.
  2. Optimalisatie en verduurzaming van het wagenpark
    In samenwerking met Renault Nederland is een onderzoek gestart naar de opbouw van het bedrijfswagenpark en de mogelijkheden om te komen tot optimalisatie en verduurzaming daarvan. Uitkomst van dit onderzoek moet zijn een overzicht van de (on)mogelijkheden om binnen het wagenpark, tot verantwoorde vervangingsinvesteringen te komen met als resultaat verlaging van de operationele kosten en belasting van het milieu. Een eerste stap die daarin is gezet, is de aanschaf van een electrische auto die zal worden ingezet voor schouwwerkzaamheden in het (binnen)stedelijk gebied. Dit levert direct winst op in de vorm van vermindering van het brandstofverbruik , uitstoot van CO2 en fijnstof en geluid.