Factsheets Co2 Footprint

SWART INSTALLATIETECHNIEK BV
Wij voeren een proactief milieu-beleid met als doel een reductie van onze CO2-emissies. Daarom werken wij aan concrete acties en maatregelen die wij integreren in onze bedrijfsvoering. Op die manier willen wij bijdragen aan de reductie van het verbruik van fossiele brandstoffen, de uitstoot van CO2-emissies, het vergroten van de toepassing van alternatieve brandstoffen en groene stroom.

Swart Installatietechniek bv is aangesloten bij stichting klimaatvriendelijk aanbesteden & ondernemen, voor de website klik hier.

2022

Factsheet CO2 Prestatieladder 2022

Factsheet CO2 Prestatieladder H1-2022

2021

Factsheet CO2 Prestatieladder 2021

Factsheet CO2 footprint over 2021 H1

2020

Factsheet CO2 footprint over 2020 H1

Factsheet CO2 footprint over 2020 definitief

CO2 Bewust certificaat
CO2_2186267_NL 2022 Certificaat

Download onze kalender!