Hanneke is extern vertrouwenspersoon binnen Swart: “Mijn eerste rol is luisteren” Kopiëren

Even kennismaken met Hanneke van der Velden. Zij is sinds begin 2021 aangesteld als extern vertrouwenspersoon binnen Swart. Hanneke is mede-eigenaar van Proffit Plan, de arbodienstverlener waar Swart al jaren mee samenwerkt. “Zodoende kende ik het bedrijf dus al!”

Behalve mede-eigenaar van Proffit Plan, is Hanneke ook actief werkzaam als reïntegratieadviseur. In het verlengde daarvan besloot ze twee jaar geleden om de opleiding Vertrouwenspersoon te volgen. “Ik merkte – en merk nog steeds – bij klanten dat daar behoefte aan is, aan een extern vertrouwenspersoon. Als werknemers hun hart willen luchten, doen ze dat nu eenmaal liever bij een persoon die van buiten de organisatie komt.”

Verplicht
“Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een vertrouwenspersoon hebben”, vervolgt Hanneke. “Dat mag ook een intern iemand zijn. Maar los van het feit dat het voor werknemers dus vaak fijner is om een extern vertrouwenspersoon te hebben, moet je je ook realiseren dat het voor een intern vertrouwenspersoon soms moeilijke situaties kan opleveren als je weet dat er bepaalde dingen gebeuren, maar je er niks mee kunt.”

Luisteren
Hanneke legt uit wat haar rol als Vertrouwenspersoon precies inhoudt. “In de eerste plaats: luisteren. Vaak is dat voor mensen al genoeg. En uiteindelijk komt natuurlijk wel de vraag: wat wil je hiermee? En wat kan ik daarbij betekenen? Dan kunnen er acties uit voortkomen. Een gesprek met de directie, bijvoorbeeld.”

Vertrouwelijk
“Wat heel belangrijk voor de werknemers is, dus ook binnen Swart, is dat ze weten dat er geen melding van ons gesprek wordt gemaakt. En dat wat ze mij vertellen, bij mij blijft, tenzij ze dat zelf anders willen.”

Vanuit Swart zijn wij heel erg blij met Hanneke. De reden dat wij hebben besloten om een gecertificeerd extern vertrouwenspersoon aan te stellen, is om zo de onafhankelijkheid te waarborgen. Bekijk ook

Waar ben je naar op zoek?